Handel in juli iets minder hard gestegen

De handel met het buitenland is in juli van dit jaar opnieuw sterk gestegen. Vooral de invoer uit de landen van de Europese Unie steeg sterk, die kwam 15 procent hoger uit dan in juli 1999. De uitvoer nam met 18 procent toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal voerde Nederland voor bijna 37 miljard gulden aan goederen in. De export bedroeg bijna 39 miljard gulden.