Z-Notities

Cliëntvriendelijk

Nieuw: een nog aantrekkelijker WAO-regeling, want in de troonrede (zorg, zorg, onderwijs) heeft de koningin gezegd dat de arbeidsongeschikte voortaan wordt ontvangen door een ,,vernieuwde, cliëntvriendelijke uitvoeringsorganisatie'.

Nadeel van de huidige, vermolmde uitvoeringsorganisatie was dat cliënten nog wel eens werden goedgekeurd en dat is klantonvriendelijk van de dienstdoende arts. Na goedkeuring vermindert de gezondheid van een cliënt zienderogen. Afkeuring heeft daarentegen zichtbare, positieve resultaten, want de cliënt verdient dan hetzelfde als vroeger zonder te hoeven werken. Wim Kok heeft een voorstelletje van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid tot verlaging van die ziekte-uitkering getorpedeerd. Terecht, want de klant wil niet minder maar meer. Een cliëntvriendelijke organisatie keurt alleen af en kort niet op het inkomen, zodat ook de WAO-markt in haar geheel groter wordt. Keuringsartsen moeten beter naar hun cliënten luisteren. Nederland houdt al het wereldrecord arbeidsongeschiktheid maar Paars moet erin slagen het aantal boven het miljoen te krijgen.

Een kansrijke cliëntengroep bestaat uit jonge vrouwen die zich massaal bij de ziektewet aanmelden om de rest van hun leven van werk verlost te zijn. Zij treden in het voetspoor van jonge mannen die zich vroeger lieten afkeuren voor de militaire dienst. Rugklachten, altijd raak. S5, de hoogste graad van labiliteit, garandeerde afkeuring en dat moet ook gelden voor werk. Als je in de problemen zit, moet je thuis zitten nadenken en daar kun je geen afleiding bij gebruiken. Een andere goede reden om nooit meer te werken is ,,situationele arbeidsongeschiktheid', ruzie met de baas.

Defensie blijft het lichtende voorbeeld voor klantvriendelijkheid. De militaire dienst werd zelfs afgeschaft en we hebben een vrijwilligersleger. Ook werk moet een vrijwilligerszaak worden. Iedereen gelukkig en het probleem van de werkloosheid is voorgoed uit de wereld geholpen. In plaats van voor anderen te zorgen moeten de mensen aan zichzelf kunnen werken.

Strafkorting

Bij Sociale Zaken moeten ze de troonrede nog niet hebben gehoord, want het departement stelde voor de Amsterdamse sociale dienst een strafkorting vast, terwijl die juist maximaal cliëntvriendelijk is. Deze Sociale Dienst verkeert nog in de jaren dat er nauwelijks werk was, zodat de klanten ook niet echt hoefden te zoeken. Wie de dienst voor een paar ton heeft opgelicht, hoeft niets terug te betalen. Dat is pas service die tot klantenbinding leidt. Er gaat ook een wervende werking van uit, want zoiets wordt snel rondverteld. De gemeente Amsterdam heeft alleen al officieel bijna 12 procent werkloosheid maar niemand hoeft zijn uitkering op te geven voor een baan als tramconducteur (aantrekkelijk werk met wel 26 procent ziekteverzuim!). De conducteur is ook overbodig want hij controleert kaartjes en dat is onvriendelijk naar de passagier toe.

Blokkade wel, niet, wel

Hoe nu? Eerst mochten al die wegblokkades, maar afgelopen woensdag werden leden van de Socialistische Partij door de politie weggejaagd en gearresteerd toen ze met milieuvriendelijke kruiwagens een transport van radio-actief materiaal trachtten tegen te houden. Lag dat aan het feit dat ze slechts kruiwagens bij zich hadden en geen zware vrachtauto's? Of mag het vervoer van radioactief materiaal niet worden geblokkeerd?

Ook toneelsubsidie is geen politiek doel dat de politie goedkeurt voor een wegblokkade. Toen de acteurs verlegen hun vrachtauto op een Amsterdamse verkeersader hadden geparkeerd, kwam een woedende agent hen de wacht aanzeggen. Zijn advies was niet alleen `verkeerstechnisch' maar hij wilde hen weg hebben. Na een kwartiertje vertrokken de acteurs.

Rijschoolhouders mochten deze week weer wel blokkeren, al hielden ze het bij één rijbaan. Vrijdag mochten leden van de `Verzetspartij', een kersverse club van boze bumperklevers, de snelweg bij Breukelen wel een uur lang vastzetten voor lagere brandstofprijzen. De file van tien kilometer mocht. Wie een actie begint, kan beter vooraf vragen aan de politiecommissaris of die het doel gerechtvaardigd vindt. Die commissaris tankt ook.

Brullen boven de stad

Tot 1 november kiezen de brullende straalvliegtuigen voor Schiphol het Amsterdamse luchtruim omdat de gemeten geluidsquota voor de parkeerplaatsen en weilanden aan de andere kant van het vliegveld bijna behaald zijn. Door vliegtuigen over het dichtbevolkte Amsterdam om te leiden kan Schiphol voldoen aan de strakke milieuregels en hoeft de regering geen lawaaioverdosis voor lege auto's en verdoofde koeien te gedogen. De Buitenveldertbaan die naar Amsterdam leidt, heeft nog genoeg `geluidsruimte' over, terwijl de veilige Kaag- en Aalsmeerbaan de `geluidszone' dreigen te passeren. Alles gaat nu volgens wettelijke regels. Dit strookt met de oproep van de jongerenorganisaties van alle politieke partijen deze week om nooit meer te gedogen. Nu geeft het neerstorten op een stad meer lawaaioverlast dan de val in een weiland, maar dat is nou typisch zo'n onderwerp voor een parlementaire enquête later.

Grove joodse claims

Gabriel Schoenfeld, redacteur van het vooraanstaande Amerikaanse joodse Commentary, lucht het hart in zijn maandblad over de grove manier waarop het Joods Wereldcongres onder andere Nederland heeft aangepakt. Zijn essay Holocaust Reparation – a growing scandal is een aanklacht tegen de juridisering van het leed en sommige claims tegen bedrijven en regeringen. Er is nog geen einde aan de juridische puzzels, tot in het berooide Oost-Europa toe. Het is een industrie waar advocaten veel aan verdienen.

Schoenfeld stoort zich aan de manier waarop de verzekeringsmaatschappij Aegon tot betaling werd gedwongen, volgens hem ten onrechte. ,,Niet minder ernstig dan de ongefundeerde poging om een bedrijf tot overgave te bewegen, is de poging van deze organisatie om de Nederlandse oorlogsgeschiedenis als knuppel te gebruiken in haar public relations-oorlog tegen de verzekeraar.'

Schoenfeld citeert uit een getuigenis voor het Huis van Afgevaardigden, waarin Israel Singer, secretaris-generaal van het Joods Wereldcongres zei dat Nederland ,,tijdens de holocaust de slechtste staat van dienst van West-Europa had'. Schoenfeld brengt daar de bekende verzachtende omstandigheden voor Nederland tegenin als de uitzonderlijk grote rol van de SS in de bezetting, de hongerwinter, het langer doorgaan van de jodentransporten dan elders, de gezagsgetrouwheid van joden en niet-joden en het hoge aantal onderduikverschaffers, volgens Yad Vashem ,,meer dan in alle landen in West- en Centraal-Europa samen'. Daar komt deze week de onthulling van het Historisch Nieuwsblad bij: de betalingen van Nederlandse banken en verzekeraars aan joodse organisaties worden van de belasting afgetrokken.

Vlieg- en zwemtrots

Gisteren stond de teller op minstens elf Olympische medailles, waarvan zes gouden met vele wereldrecords. Als Nederlanders zo goed kunnen zwemmen dat ze op de vijfde plaats van de internationale Olympische ranglijst staan, moeten ze ook met het eigen kroontje kunnen vliegen. Donderdag kondigde president-directeur Van Wijk dat de KLM niet door British Air zal worden opgeslokt. Door een slimme, ambtelijke coup in het verleden mag de KLM onbeperkt vliegen op Amerika en British Air niet. Die exclusieve rechten van de KLM lopen gevaar als British Air de afdeling Amsterdam te veel zou laten krimpen. De directie wil ook niet te veel Britse commissarissen in Amsterdam. Holland heerst in lucht en water.

    • Maarten Huygen