Wijzigen DNA van embryo's verboden

Het is de komende vijf jaar in ieder geval verboden om het erfelijk materiaal van geslachtscellen of embryo's te wijzigen. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel over de manier van handelen met geslachtscellen en `restembryo's'. De wet bepaalt de voorwaarden van onderzoek aan embryo's die anders teloor zouden gaan. Zo is het kloneren van mensen, het kiezen voor een bepaald geslacht en het tot stand brengen van een combinatie tussen een mens en een dier verboden. Levensvatbare embryo's die overblijven bij in vitro fertilisatie mogen worden gebruikt voor onderzoek of bij andere vrouwen worden ingeplant.