Vrije schoolkeuze 2

Ik denk dat Ursie Lambrechts de plank grondig mis slaat aangezien zij het belangrijkste aspect van een bijzondere school over het hoofd ziet, de levensbeschouwelijke achtergrond. Het is niet zo dat bijzondere scholen allochtone leerlingen weigeren vanwege hun taalachterstand en/of leerproblemen, maar omdat zij de beginselen van de school, die het bestaansrecht van de school vormen, niet onderschrijven.

De school waar ik zelf op zit, is actief bezig met begeleiding van leerlingen met leerproblemen. Er zijn leraren die gespecialiseerd zijn in problemen als hoogbegaafdheid en dyslectie.

Ook is er nu naast reguliere ivbo een iavo-stroom waar leerlingen die wel beschikken over de capaciteiten voor mavo of Havo, maar vanwege gedragsproblemen of een andersoortige problematiek niet kunnen aarden binnen het reguliere onderwijs, de nodige extra begeleiding krijgen in de vorm van kleinere klassen en intensievere begeleiding.

Het voorbeeld in Limburg dat ze aanhaalt is dus niet representatief. Het is een voorbeeld van incidentenpolitiek.