Vrije schoolkeuze 1

1De redding van het openbaar onderwijs kan volgens Ursie Lambrechts worden bereikt door de vrijheid van het bijzonder onderwijs in te perken en deze sector, zoals het openbaar onderwijs, te dwingen ook achterstandsleerlingen op te nemen (NRC Handelsblad, 12 september).

Het openbaar onderwijs zou echter ook, eveneens met het bekostigingsbesluit in de hand, door de rijksoverheid op een andere wijze kunnen worden gered en wel als volgt: Wie als leerling toegang wil hebben tot een van oorsprong katholieke school, zal moeten zijn ingeschreven in het doopregister, zijn eerste heilige communie moeten hebben gedaan en een verklaring van katholiciteit van de pastoor moeten kunnen overleggen. Ontbreekt één van deze bewijsstukken, dan mag deze leerling niet tot de school worden toegelaten en zal dus zijn toevlucht moeten zoeken bij het openbaar onderwijs.

Hetzelfde geldt voor het protestants-christelijk deel van de natie. Scholen met de bijbel dienen weer echt een christelijke uitstraling te hebben met minimaal drie uur ouderwetse godsdienstles. Aan bijzondere neutrale scholen, die gebaseerd zijn op één of andere leer, zoals die van Montessori en Steiner, zullen door de overheid dezelfde eisen moeten worden gesteld als aan het openbaar onderwijs.

Nu het CDA door gebrek aan niet meer in de christelijke leer onderwezen kiezers in de oppositie zit, heeft Paars de mogelijkheid de nieuwe schoolstrijd te beslechten en wel door via wetgeving het bijzonder onderwijs weer echt bijzonder te maken ten gunste van het openbaar onderwijs.