Verkoop, aanbod nieuwe woningen daalt

Zowel de verkoop als het aanbod van nieuwe woningen daalt. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 8.800 tegen ruim 13.000 in het eerste kwartaal van 1999. Het aanbod daalde met 26 procent tot een aantal van bijna 8.700. Dit blijkt uit cijfers van het Delftse onderzoeksbureau OTB, dat werkt in opdracht van onder andere het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en de bouwwerkgeversorganisatie AVBB.

De cijfers laten zien dat de gemiddelde koopprijs van een nieuwbouwwoning wel stijgt. Over de eerste drie maanden van 2000 kwam die uit op 430.000 gulden. Dat is een stijging met 6,3 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal. Vergeleken met het eerste kwartaal komt de stijging uit op 15,7 procent.