Tien miljoen Indiërs in een zee van water

Mogelijk wel 10 miljoen mensen zijn van de buitenwereld afgesneden als gevolg van zware overstromingen in het oosten van India, die de afgelopen dagen in totaal 125 levens hebben geëist. Dat hebben Indiase functionarissen gisteren meegedeeld. Duizenden ontheemden hebben hun toevlucht gezocht op stations en in treinen in de staat West-Bengalen. Met legerhelikopters worden dorpelingen die op hogere plaatsen in een zee van water zijn gestrand, van voedsel voorzien. ,,De situatie is erg benard, en alleen het leger kan ons helpen'', aldus staatspremier Jyoti Basu. De overstromingen zijn veroorzaakt door stortregens, maaar de situatie verslechterde dramatisch toen de sluizen van drie grote rivieren werden geopend om doorbraak van dammen te voorkomen. Het waterpeil zakt inmiddels.

Ook de bewoners van de Vietnamese Mekong-delta, die eveneens overstroomd is, hebben mogelijk het ergste achter de rug. Het waterpeil van de Mekong lijkt zich te stabiliseren Zeker 150.000 mensen zijn hier gedwongen uit hun woningen te vluchten, en hun toevlucht te zoeken op verkruimelende dijken. Er zijn tot dusverre 66 doden gevallen.