Strijd om de ruimte

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en NRC Handelsblad organiseren een essaywedstrijd over het thema `strijd om de ruimte'. Deze strijd wordt belicht vanuit drie invalshoeken: water, grondgebied en stad. Waar zal in de 21ste eeuw de belangrijkste strijd om de ruimte plaatsvinden? En waarover gaat deze strijd?

Ook u kunt uw mening geven door te reageren op een van de volgende stellingen:

WATER

1. Water wordt bouwgrond; het huis van de toekomst drijft.

2. Sloop de dijken, geef de natuur langs de rivieren de ruimte.

3. Water is de wonderolie van de projectontwikkelaar.

GRONDGEBIED

1. De plek waar je woont, bepaalt niet meer wie je bent.

2. Alleen een mega-golfbaan kan het Groene Hart nog redden.

3. Natuurbeschermingsorganisaties zijn grootgrondbezitters geworden die het landelijk gebied terroriseren.

STAD

1. Stedelijke vernieuwing is het georganiseerd verplaatsen van problemen.

2. Vinex-wijken zijn de getto's van de toekomst.

3. Het wonen in gemengde wijken leidt niet tot de integratie van minderheden.

Een jury bestaande uit Rob van Engelsdorp Gastelaars (hoogleraar Sociale Geografie), Henk Jense (vice-voorzitter KNAG), Tracy Metz (chef Z), Luuk Oost (hoofdredacteur Geografie) en Koos van Zomeren (schrijver en publicist) zal de inzendingen selecteren die geplaatst worden in Z van 28 oktober. Stuur uw bijdrage (500 tot maximaal 1000 woorden) vóór 6 oktober naar: NRC Handelsblad, Z, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam of per email: zaterdag@nrc.nl, met vermelding van `Essaywedstrijd Geografie 2000'. Nadere informatie op de website www.knag.nl.