Spreekbuis

Ik dacht dat ik op een kwaliteitskrant geabonneerd ben. Helaas heb ik afgelopen zaterdag moeten constateren dat NRC Handelsblad een hele pagina (!) ter beschikking heeft gesteld aan een commercieel onderzoeksinstituut. Op een even schaamteloze als begrijpelijke manier heeft de heer Bomhoff als directeur van dat instituut gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheden. Dat de eigenaar van de krant daardoor een groot bedrag aan reclamegelden wordt onthouden, is een punt van zorg voor de aandeelhouders. Maar dat de NRC zoveel ruimte biedt voor de vage, semi-wetenschappelijke betogen van de heer Bomhoff en de zijnen, is voor mij als kritisch krantenlezer onnavolgbaar.

Ik hoop dat er sprake is van een eenmalige vergissing en dat de NRC in de toekomst een iets kritischer houding aanneemt ten opzichte van het onderzoek van de heer Bomhoff, of welk ander instituut dan ook.