Poldermodel

Door de mislukte UMTS-veiling en het verkwanselen van circa 1 miljard rente inkomsten per jaar heeft de Nederlandse overheid waarschijnlijk een einde gemaakt aan het goed functioneren van ons poldermodel. Het is vooral de neerbuigende houding van de regering en de slappe reactie van de leden van de Tweede Kamer jegens ons burgers, die iedere verdere solidariteit en zelfbeperking blijkbaar overbodig maakt. Op geen enkele manier heeft de overheid te kennen gegeven dat zij zich na deze blunder zal inzetten om ervoor te zorgen dat de lage opbrengst van de veiling, de grondslag voor toekomstige lage tarieven zal zijn. Het is in Nederland blijkbaar goed gegaan ondanks de overheid, niet dankzij de overheid.

    • B. Richheimer