Personalia

De nieuwe directeur-generaal voor het primair en voortgezet onderwijs en lerarenbeleid op het ministerie van OCW wordt drs. R.J.A. Kerstens (46). Hij was sinds vorige zomer al plaatsvervangend secretaris-generaal op het departement. De huidige directeur-generaal, drs. A. Stekelenburg gaat met pensioen.