Ontheffing teelt van cannabis

Het kabinet wil de Opiumwet zodanig wijzigen dat met een ontheffing cannabis mag worden gekweekt voor medicinaal en wetenschappelijk gebruik. Tot dusverre voorziet de wet alleen in een verlofstelsel. Een ontheffing biedt echter meer rechtszekerheid. Eerder heeft de Algemene Rekenkamer er bij de regering op aangedrongen de wet in deze zin te wijzigen.