Luchtmacht wil schrappen in startbanen

De Koninklijke Luchtmacht overweegt te snoeien in het aantal start- en landingsbanen om de groeiende financiële problemen het hoofd te kunnen bieden.

Dat zegt luchtmachtbevelhebber D. Berlijn in een interview met de Defensiekrant.

De Koninklijke Luchtmacht (KLu) heeft te maken met stijgende exploitatiekosten, bijvoorbeeld omdat er steeds meer gewerkt wordt met technisch geavanceerde wapensystemen. Door de hoge brandstofprijzen en de dure dollar rijzen de exploitatiekosten dit jaar echter de pan uit. Hierdoor komt het luchtmachtbudget onder druk te staan en is er steeds minder geld voor investeringen in nieuw materieel. Ook heeft de KLu dit jaar enkele oefeningen wegens geldgebrek moeten afzeggen.

Om de financiële problemen te bestrijden heeft de werkgroep Analyse Ambitieniveau KLu (WAAK) inmiddels enkele voorstellen ingediend, die zijn besproken met de Chef Defensiestaf en minster De Grave. Een van de voorstellen is om één van de twee startbanen van de Nederlandse luchtmachtbases te sluiten. Volgens luchtmachtbevelhebber Berlijn is het exploiteren van een tweede baan niet langer noodzakelijk, aangezien de dreiging uit het oosten is verdwenen. Verder denkt de luchtmacht aan een beperkte deelname aan oefeningen in het buitenland en wordt overwogen het wagenpark in te krimpen, zo zegt Berlijn in de Defensiekrant. ,,Soms kan en moet het met minder, en ook daarmee kunnen we de taken goed blijven uitvoeren.''

Berlijn verwacht dat met de door de werkgroep voorgestelde maatregelen de operationele gereedheid van de luchtmacht binnen het huidige budget kan worden gegarandeerd. De bevelhebber is dan ook ,,niet onverdeeld gelukkig'' met de naam `Analyse Ambitieniveau Klu'. ,,Het lijkt erop dat wij als luchtmacht twijfels hebben over ons ambitieniveau. Dat is absoluut niet het geval.''

Eerder dit jaar rapporteerde secretaris-generaal Barth, de hoogste ambtenaar op Defensie, in een brief aan De Grave, een ,,negatieve trend'' in de ,,indicatoren operationele gereedheid'' van de luchtmacht. Zo kampt de KLU met een groot gebrek aan (technisch) personeel en is de in de Kosovo-oorlog verbruikte wapenvoorraad nog steeds niet aangevuld.