Kunstsubsidie

Uw kunstredactie wekt de indruk mij letterlijk te citeren in `Geen subsidie voor elf theatergroepen' (NRC Handelsblad, 19 september). De uitspraak die mij in de mond gelegd wordt in de tussen aanhalingstekens geplaatste tekst suggereert ten onrechte dat ik als freelance-choreograaf in Nederland zou blijven werken, mocht mijn gezelschap geen subsidie ontvangen. In het gesprek met uw interviewster heb ik gezegd dat ik in dat geval terug zou gaan naar New York. Wanneer men mij voor de dans in Nederland wil behouden, zoals de Raad voor Cultuur dat aangeeft, dan hoort daar een gezelschap bij. Ik laat mijn talent niet te grabbel gooien op de Nederlandse markt door dezelfde personages die de deur voor mijn neus dichtslaan. Als mijn gezelschap hier verdwijnt, dan ben ik hier ook verdwenen.