Keurmerk boerenkaas

Vanaf november wordt boerenkaas in Nederland beschermd met een eigen keurmerk. De naam KB Boerenkaas mag de kaasmaker alleen voeren als hij voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit en herkomst. De kwaliteitseisen van de daartoe opgerichte Stichting Kwaliteitszorg Boerderijzuivelproducten zijn melk van eigen koeien, milieuvriendeijke verwerking en de koeien moeten buiten lopen. Boerenkaas is een groeimarkt.