Golfrobot

Komende maandag om 13.30 uur vindt in de Jaarbeurs in Utrecht een wel zeer bijzondere presentatie plaats. In de perskamer zal bekende Nederlander Chiel van Praag de eerste hersengolfgestuurde golfrobot in gebruik nemen. Volgens Geert-Jan Driessen, verbonden aan het ontwikkelbedrijf The Mind Connection in Maastricht, gaat het om een unieke robot die de bal zowel de juiste richting als snelheid weet te geven, en dat op basis van de hersengolfactiviteit van de speler.

Van Praag krijgt om te beginnen drie sensoren op het hoofd geplakt. Driessen: ``Zodra hij zich voldoende ontspant, vastgesteld op basis van EEG-metingen en software die het stress-niveau uit het signaal destilleren, geeft de computer dat aan. Waarna hij met een simpele muisklik – die eigenlijk overbodig is – de golfrobot de bal perfect in de put laat slaan.''

De golfrobot doet in de verte denken aan een experiment dat Duitse onderzoekers van de universiteit van Tübingen vorig jaar maart in Nature publiceerden. Dat ging over sturing door denkkracht bij twee ALS-patiënten. Deze ziekte leidt tot verlammingen, soms volledig. Beide Duitse proefpersonen, die beademd en kunstmatig gevoed werden, wisten naar wens positieve of negatieve hersenpotentialen te produceren. Zo konden ze de cursor over een beeldscherm laten lopen om letters te selecteren. Aldus wist een van de patiënten in 16 uur een kort briefje te schrijven.

The Mind Connection is vooral geïnteresseerd in de feedback tussen hersengolven en driedimensionale multimedia: de hersenen reageren op de omgeving, en de omgeving op de hersenen. Die interactie wil men toepassen in computerspellen, maar ook in onderwijssystemen en software voor slaapalarmering.

De golfrobot, gebouwd door ingenieursbureau Inrada uit Schiedam, blijkt bij nadere beschouwing dus niet meer dan een aanhangsel. ``Het gaat om het vaststellen van het moment waarop een mentale variabele een zekere waarde bereikt'', zegt Driessen. ``Daaraan koppel je een commando en vooraf is geregeld dat de golfrobot het balletje bij de geselecteerde signaalsterkte goed slaat, en anders niet. In plaats van een golfrobot had een lanceerinrichting voor raketten net zo goed gekund.''