Geen beslissing over Eritrea

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de eventuele uitzending van mariniers naar Eritrea. In de ministerraad is er gisteren wel over gesproken, maar het overleg beperkte zich tot een uiteenzetting van minster Van Aartsen (Buitenlandse Zaken). Zijn collega De Grave (Defensie) is op dit moment in Parijs voor een informeel overleg met de EU-Defensieministers. Volgende week combineert De Grave een onderhoud met de Amerikaanse minster van Defensie Cohen met een bezoek aan de VN in New York. Daarna zal hij doorreizen naar Ottawa, om te overleggen met zijn Candadese collega Eggleton over deelname aan de vredesmacht UNMEE.