Gedoogbeleid 2

Met veel instemming heb ik het artikel gelezen waarin de jongerenorganisaties van de politieke partijen zich afzetten tegen het gedoogbeleid dat het politieke bedrijf ondermijnt. Ik wil er op wijzen dat het gedoogbeleid niet iets is dat zich tot Haagse kringen beperkt. Helaas komt het in de lokale politiek en zeker op gemeenteniveau ook veelvuldig voor. Omdat het zich hier op een schaal die direct voor de burger herkenbaar is, afspeelt, is de schade die het gedogen aan de politieke geloofwaardigheid toebrengt hier nog groter dan op landelijk niveau: het `ons-kent-ons'-principe speelt hierbij een belangrijke rol.

Het uitgangspunt van het artikel: de politiek moet wetten maken en deze ook – kunnen – handhaven, of de wet zo aanpassen dat deze te handhaven is, zal ook in de lokale politiek moeten worden toegepast. Want ook op lokaal niveau is door het gedoogbeleid het vertrouwen in de bestuurders in het geding gekomen.