Verstrengeling belangen bij Raad voor Cultuur

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIM) heeft in de Cultuurnota van staatssecretaris Van der Ploeg ruim 1,2 miljoen gulden per jaar gekregen. Dat is een verdubbeling van de subsidie. Volgens weekblad De Groene Amsterdammer van deze week is dat ook geen wonder: zowel de directeur als een bestuurslid van het NIM zitten ook in de Raad voor Cultuur, die Van der Ploeg adviseert.

De Groene schrijft: ,,In haar evaluatie oordeelde de Raad voor Cultuur enthousiast over het NIM: `Het NIM heeft zich de afgelopen jaren overtuigend ontwikkeld: de beleidsvoornemens zijn niet alleen gehaald, zij zijn ruim overschreden.' De Raad kwam tot deze conclusie nadat een delegatie uit haar midden twee gesprekken had gevoerd met Heiner Holtappels, de artistiek directeur van de instelling die zelf ook weer deel uitmaakt van de Raad voor Cultuur. Een ander lid van de Raad, Dorothee Cannegieter, is bestuurslid van het NIM.''

Cannegieter, die in het dagelijks leven directrice is van het Rijksmuseum Twente, maakt volgens De Groene zelfs tevens deel uit van de ad-hoccommissie beeldcultuur, die zich voor de Raad speciaal bemoeit met de meest eigentijdse beeldende kunst.

In de afgelopen maanden heeft de kunstwereld en inmiddels ook de politiek veel kritiek op de Raad voor Cultuur gehad. Alom wordt gesproken over onzorgvuldigheid. VVD-parlementariër A. Nicolaï wil zelfs allerlei adviezen van de Raad gaan `navlooien', voordat de Cultuurnota half november in de Kamer komt.