Verlies van Tulip Computers loopt op

De Bossche computerfabrikant Tulip heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 6,6 miljoen euro (14,5 miljoen gulden). Dat is een forse teruggang ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het verlies 1,3 miljoen euro (2,9 miljoen gulden) bedroeg.

Dat heeft het bedrijf vanmorgen bekendgemaakt. De onderneming wijst er in haar halfjaarbericht op dat marges op de Europese markt onder druk staan van de hoge dollarkoers. Hierdoor is haar brutomarge teruggelopen van 22,1 naar 16,8 procent. Het operationeel resultaat van Tulip kwam uit op een verlies van 5,7 miljoen euro, tegenover een half miljoen verlies in de eerste helft van vorig jaar.

Beleggers lieten het fonds vanmorgen op de Amsterdamse beurs vallen. De koers liep met bijna 9 procent terug tot 1,65 euro.

Tulip verwacht het lopende jaar toch met lichte winst te kunnen afsluiten. Bij die verwachting gaat het bedrijf ervan uit dit jaar een `aantal specifieke (internationale) projecten' te realiseren ter waarde van 25 miljoen euro. `Het niet verkrijgen hiervan zou het resultaat negatief beïnvloeden'.

Door de overname van 2L International (draagbare pc's) steeg Tulips omzet in het eerste halfjaar met 21,5 procent tot 53,6 miljoen euro (118 miljoen gulden). In verband met die overname is een afschrijving voor goodwill in het resultaat opgenomen ter grootte van 2 miljoen gulden. De voor 2L betaalde goodwill is geactiveerd en wordt in tien jaar afgeschreven.

Tulip denkt dat het een behoorlijke claim op een internationale – niet met name genoemde – concurrent heeft. Deze zou een octrooi van het Bossche bedrijf hebben geschonden. Tulip is nu bezig te mogelijkheden te onderzoeken voor het te gelde maken van de claim.