Turken en Marokkanen hoger op ladder

Turken en Marokkanen zijn langzaam bezig met een inhaalslag. Hun opleiding wordt beter en ook krijgen ze betere banen. In inkomen blijven ze nog achter ten opzichte van autochtonen. Dat komt omdat de tweede generatie jongeren weliswaar hogere functies heeft dan hun ouders, maar nog aan het begin van de loopbaan staat.

Twee onderzoekers concluderen in het economenblad ESB dat vooral de tweede generatie meer kans heeft op succesvolle integratie dan in het verleden het geval was. Turken en Marokkanen hebben niet langer vooral laagbetaalde banen. De verschillen binnen de autochtone gemeenschap zijn toegenomen, zowel in inkomen, functie als opleiding.

Vooral de Marokkaanse minderheid is, meer dan de Turkse, in opleiding dichter bij de autochtone bevolking gekomen. Toch zijn de Turken verder, omdat de uitgangspositie van de Marokkanen slechter was. Ook het functieniveau van Marokkanen en Turken is dat van de autochtonen dichter genaderd. Marokkaanse vrouwen in de tweede generatie scoren op dit punt het hoogst. Vooral in de tweede helft van de jaren '90 is dat tot uiting gekomen.