Premier Kok sprak niet namens het kabinet

Premier Kok (PvdA) heeft gisteren erkend slechts op persoonlijke titel een advies van de WRR over mogelijke korting op het ziektegeld van de hand te hebben gewezen, en niet namens het kabinet te hebben gesproken.

De vice-premiers Jorritsma (VVD) en Borst (D66) hadden dinsdag in deze krant laten weten dat zij onaangenaam waren verrast door Koks uitlatingen op de wekelijkse persconferentie van de premier op 1 september, omdat het WRR-advies tot op heden niet in de ministerraad is besproken. ,,De vice-premiers hebben gelijk. Het is niet inhoudelijk besproken'', aldus de premier gisteren. ,,Maar ik heb ook gelijk. Er is geen kabinetsvoornemen om dit over te nemen.''.

De échte reactie van het kabinet op het WRR-advies komt pas over drie maanden, zoals gebruikelijk bij dit soort rapporten.

VVD-fractievoorzitter Dijkstal had in de Kamer de sterk afwijzende reactie van Kok op het WRR-advies ,,voortijdig en slordig'' genoemd. Het WRR-advies moet volgens hem eerst uitgebreid worden besproken in het kabinet.

Op de vraag van GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller of het kabinet later nog kan besluiten het WRR-advies over te nemen, wilde Kok niet vooruitlopen.