Politiek begripvol over KLM

Zowel minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) als de grote fracties in de Tweede Kamer hebben teleurgesteld gereageerd op de mislukking van de fusiebesprekingen tussen de KLM en British Airways.

Netelenbos noemde het gisteravond jammer dat het fusieoverleg tusen de beide luchtvaartmaatschappijen was afgeblazen, maar ze toonde er begrip voor dat de KLM er beducht voor is zijn eigen landingsrechten in het buitenland op te geven.

Het PvdA-Kamerlid Van Gijzel liet weten dat het afketsen van de fusie ,,een beetje voorspelbaar en dus des te droeviger'' was. Hij zei vooraf al twijfels te hebben gehad wegens allerlei juridische complicaties. Van Gijzel concludeert dat de KLM bij een volgende poging tot een fusie wellicht beter kan mikken op kleinere partner dan BA, die meer aanvullend en niet zozeer overlappend is. ,,Eigenlijk was Alitalia een hele goede.''

Zijn VVD-collega Voûte zou het daarentegen toejuichen als de KLM en BA nogmaals een poging wagen om het eens te worden over een fusie. BA moet daarbij volgens haar goed beseffen dat de KLM ,,een buitengewoon interessante partij'' is. Met enige goede wil van beide zijden zou er volgens Voûte heel wel een overeenkomst uit de bus kunnen komen.

CDA-woordvoerder Reitsma constateerde dat de KLM na de mislukking van een fusie met BA en eerder al met Alitalia in een lastige positie is beland. Voor hem staat vast dat de KLM er op den duur niet aan ontkomt een sterke fusiepartner te vinden. ,,Maar de onderhandelingspositie wordt er zo niet beter op.''