Letteren zuinig over cultuurnota...

De literaire wereld is maar matig te spreken over de cultuurnota van staatssecretaris Rick van der Ploeg, die in grote lijnen de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur volgt. Ze willen in Den Haag om meer geld gaan vragen dan de dertig miljoen die er nu voor literatuur beschikbaar is. De twee grootste fondsen, het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, zien weinig in de suggestie van de staatssecretaris dat ze er beter aan zouden doen te fuseren.

De grootste bedragen gaan naar het Fonds voor de Letteren (10 miljoen), het Letterkundig Museum in Den Haag (4,7 miljoen), de Stichting Lezen (4,7 miljoen) en het Literair Produktiefonds (4,3 miljoen). Die bedragen zijn nauwelijks veranderd. Voor de meeste instellingen blijft de subsidie op hetzelfde niveau. Het centrum voor Arabische cultuur El Hizjra ziet zijn toelage verhoogd tot ruim drie ton. Literaire festivals worden verhoudingsgewijs hoog gewaardeerd door het ministerie. Poetry International (635.000 gulden) en Crossing Border (600.000 gulden) krijgen bijna tweemaal zoveel geld als dit jaar.

Van de nieuwe aanvragers zullen de festivals De Wintertuin, Geen daden maar woorden, Winternachten en het po√ęziefestival Landgraaf op de lijst gesubsidieerden komen. Het project Dichter aan Huis komt niet voor structurele ondersteuning in aanmerking, evenmin als het Louis Couperus Museum en het Multatuli Museum. Die laatste instelling heeft te horen gekregen dat er na 2004 geen geld meer beschikbaar is. De Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht krijgt geen geld meer.