Kans gestegen op deelname aan VN-missie

De kans dat Nederland met 700 mariniers gaat deelnemen in een VN-vredesmacht in het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea is sterk gestegen. Minister De Grave (Defensie) heeft van zijn collega Eggleton te horen gekregen dat Canada in principe bereid is ook 400 militairen aan die macht bij te dragen. Deze Canadese bereidheid, die een belangrijke voorwaarde voor de Nederlandse regering vormt, werd vanmorgen bevestigd door de Canadese ambassade en door kringen rondom het ministerie van Defensie, dat er officieel nog geen commentaar op wilde geven.

Ook voor Canada is een voorwaarde dat een land als Nederland een bijdrage aan de vredesmissie UNMEE levert. Net als Nederland doet Canada al een verkennend onderzoek in het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea, waar de VN toezicht moeten gaan houden op naleving van een staakt-het-vuren tussen de twee landen. Komende dinsdag wil het Canadese kabinet op grond van dat onderzoek beslissen of aan de missie wordt meegedaan. Vervolgens moet, net als in Nederland, het parlement groen licht voor zo'n besluit geven.

Het is daarom nog onzeker of het Nederlandse kabinet over uitzending volgende week vrijdag een besluit kan nemen, zoals het wil, of pas in de week daarna. Gedacht wordt aan een bataljon van 630 mariniers uit Doorn, aangevuld met ondersteunende militairen, een helikopterdetachement en kleine logistieke en medische eenheden. Minister De Grave vertrekt morgen naar de VS, waar hij in New York bij de VN nog eens gaat benadrukken dat Nederland er vooraf zekerheid over wil hebben dat zijn eenheden uiterlijk na een half jaar worden afgelost.

Met het deelnemen van Canada zou aan een van de belangrijkste Nederlandse eisen zijn voldaan. Dat geldt ook voor andere voorwaarden van het zogeheten toetsingskader, zoals een duidelijk mandaat van de Veiligheidsraad. Dat is er sinds vorige week. Aan het vereiste van zonodig veilige evacuatie zou worden voldaan door onder meer grote Chinook-transporthelikopters in te zetten en het amfibische transportschip Rotterdam een uitvalsbasis te geven in een Eritrese haven.