Graf Giotto gevonden

Eeuwenlang hebben de Florentijnen de grote veertiende-eeuwse schilder Giotto virtueel moeten vereren. Hij was een van de grootste vernieuwers ooit in de schilderkunst, maar er was geen echt graf om hulde te brengen, want het stoffelijk overschot van Giotto was nooit gevonden. Hoogleraar Francesco Mallegni zegt dat die onzekerheid voorbij is. Hij heeft een skelet dat dertig jaar geleden werd gevonden onder de Dom van Florence, geïdentificeerd als dat van Giotto.

Met gebruikmaking van de modernste technieken heeft Mallegni op basis van de gevonden schedel een model van een hoofd gemaakt. Hij zegt dat dit grote overeenkomsten vertoont met een fresco in de Scrovegni-kapel in Padua dat volgens velen een zelfportret van Giotto is.

Aanwijzingen uit verschillende onderzoeken ondersteunen de visuele gelijkenis. Giotto hield vaak zijn penseel tussen zijn tanden, en op de tanden van het skelet zijn slijtagesporen gevonden die daarmee overeenstemmen. Analyse van de schedel wijst op een ouder persoon moet zijn geweest, en Giotto overleed op 70-jarige leeftijd. Gifsporen komen overeen met het gebruik van verf en wijzen op de voedingsgewoontes van een welgesteld man. Volgens kunstenaarsbiograaf Vasari was Giotto's graf afgedekt met een marmeren steen, bij opgravingen onder de Dom werd dertig jaar geleden maar één zo'n graf ontdekt.

De ontdekking is groot nieuws in Florence, maar kunsthistoricus Alessandro Parronchi, die veel over Giotto heeft gepubliceerd, is niet overtuigd. ,,Giotto was veel lelijker en had uitgesproken lijnen in zijn gezicht'', zei hij in een reactie. ,,De kronieken uit die tijd vertellen over een personage dat hem ging opzoeken in zijn woning en toen hij hem voor de eerste keer zag, geschokt was door de lelijkheid van hem en van veel van zijn kinderen.''