Extra geld voor auto en gezin

Het kabinet honoreert de wens van een Kamermeerderheid om volgend jaar nog eens 350 miljoen gulden uit te geven aan nieuw beleid. Ook komt er een verdere lastenverlichting van in totaal 360 miljoen gulden. Vooral automobilisten en gezinnen met kinderen profiteren van de extra uitgaven.

Dat bleek gisteren bij de afronding van de algemene politieke beschouwingen. Het kabinet had geen enkel bezwaar tegen een groot aantal moties van de coalitiefracties PvdA, VVD en D66. De oppositie stemde met veel moties van de paarse fracties mee.

De totale lastenverlichting voor volgend jaar komt hiermee op 7 miljard gulden. Aan extra uitgaven is inclusief de laatste 350 miljoen in totaal 8 miljard gulden gemoeid. Die komen bovenop de 7,1 miljard gulden voor extra uitgaven die al in het regeerakkoord stonden.

Premier Kok bleek ook veel te voelen voor het afschaffen van de numerus fixus voor de opleiding van artsen, een andere Kamerwens. De Kamer wil tevens de opleidingscapaciteit voor medische studies verhogen en de opleidingsduur beperken.

PvdA-fractievoorzitter Melkert, die de motie indiende, zei te hopen dat de numerus fixus al met het nieuwe studiejaar kan worden afgeschaft, maar vroeg daarom niet in de motie. Het CDA trok een motie die daar wel om vroeg in. Premier Kok had gewaarschuwd dat de opleidingen niet in staat zullen zijn in één keer drastisch meer artsen op te leiden.

Tijdens het afrondende debat werd duidelijk dat de Kamer het vertrouwen in minister Borst (Volksgezondheid) aan het verliezen is. Zij moet laten zien dat met hulp van de extra honderden miljoenen die de zorg heeft gekregen de wachtlijsten ook daadwerkelijk korter worden. Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks wees erop dat mensen zonder kinderen die leven van het sociaal minimum er met de huidige voorstellen niet op vooruit gaan. ,,Die mensen betalen dus de rekening.'' Het kabinet heeft tevens toegezegd extra aandacht te zullen besteden aan de knelpunten op de arbeidsmarkt, vooral in de collectieve sector. In dat licht waarschuwde premier Kok gisteren nogmaals voor een te hoge loonstijging in de marktsector. De cultuurbegroting heeft er 40 miljoen gulden bijgekregen. Staatssecretaris Van der Ploeg beraadt zich nu op de vraag waaraan hij het dat kan besteden.

dossier: www.nrc.nl