België wil einddoel voor EU-integratie

De Belgische premier Verhofstadt heeft gisteren een radicaal pleidooi gehouden voor een communautair en federaal Europa. In een toespraak riep hij op tot het formuleren van een einddoel van de Europese integratie. Hij waarschuwde tegen het afglijden van de Europese Unie in de richting van intergouvernementele samenwerking.

De Belgische regering kiest met deze uitlatingen over de toekomst van de Europese Unie een positie die verder gaat dan de inzet van de Nederlandse regering. Tijdens Beneluxoverleg eind volgende week willen België en Nederland proberen tot een gezamenlijk standpunt te komen in verband met de lopende onderhandelingen over wijziging van het Verdrag van de EU.

Volgens Verhofstadt lijdt het huidige communautaire, gemeenschappelijke, Europa aan een gebrek aan efficiency, doorzichtigheid en democratische legitimiteit. Hij stelt een reeks maatregelen voor om deze tekortkomingen te ondervangen. Zo wil Verhofstadt dat er naast de Economische en Monetaire Unie een gemeenschappelijk sociaal-economisch beleid komt. Verder wil hij dat de bevoegdheden van de EU, de lidstaten en de deelstaten duidelijk worden afgebakend.

Ook steunt Verhofstadt het voorstel van de Duitse minister Fischer (Buitenlandse Zaken) voor de invoering van een Europees parlementair stelsel met twee kamers. In de senaat zouden vertegenwoordigers van de lidstaten moeten zitten; de tweede kamer zou net als het huidige Europees Parlement uit rechtstreeks gekozen parlementariërs moeten bestaan. Tenslotte vindt Verhofstadt het Europees Parlement niet alleen de Europese Commissie naar huis moet kunnen sturen, maar moet de Commissie ook het parlement kunnen ontbinden. De voorzitter van de Europese Commissie moet, wat Verhofstadt betreft, rechtstreeks worden gekozen.