Wegener wint beroep tegen uitspraak NMa

Uitgever Wegener heeft het beroep gewonnen tegen een uitspraak van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het concern hoeft daardoor de Arnhemse Courant en het Gelders Dagblad niet te verkopen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam gisteren bepaald in een bodemprocedure die door Wegener was aangespannen. Het is voor het eerst dat een besluit van de NMa wordt vernietigd.

Wegener kocht een jaar geleden voor 1,8 miljard gulden de dagbladengroep van VNU, waartoe ook De Gelderlander behoorde. Een van de voorwaarden die de NMa stelde was de verkoop van twee andere titels in Gelderland om de `economische machtspositie' van Wegener in de regio te beperken. Zowel de Arnhemse Courant als een aantal edities van het Gelders Dagblad, met samen een oplage van 45.000 exemplaren, moesten naar een nieuwe eigenaar.

Wegener tekende beroep aan omdat de concurrentie volgens het concern tegenwoordig niet meer plaatsheeft tussen regionale dagbladen onderling, maar tussen de regionale dagbladen, de landelijke kranten en andere nieuwsmedia als radio, televisie en internet.

,,Het wereldje wordt steeds voller'', zei bestuursvoorzitter Jan Houwert van Wegener vanmorgen in een toelichting. Hij is tevreden over de uitspraak van de rechter. ,,Nu kunnen we met onze kranten op zoek naar de sterkste positie in de markt. We gaan nu kijken hoe ze kunnen samenwerken, hoe ze synergie kunnen behalen.'' Of de kranten worden samengevoegd kon hij vanochtend nog niet zeggen. ,,We gaan uit van wat de markt wil.''

De rechter vond verder dat Wegener ook niet de onafhankelijkheid hoeft te garanderen van de zuidelijke dagbladen BN/De Stem en de Provinciale Zeeuwse Courant. ,,Dat ging alleen om Zeeuws-Vlaanderen, een heel gekunstelde constructie'', zei Houwert. Ook daar kunnen de edities nu samenwerken.

De NMa besluit pas als het gehele vonnis beschikbaar is, wat nog enige dagen kan duren, of zij in beroep gaat bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Er lopen momenteel nog twee andere procedures tegen een besluit van de NMa. De Nationale Winkelraad, onderdeel van MKB-Nederland, protesteert tegen de goedkeuring van de fusie van detailhandelsconcern Vendex en het Bijenkorf-concern. De andere zaak betreft de energiebedrijven PNEM/MEGA en EDON, die bezwaar hebben aangetekend tegen de voorwaarden die de NMa stelt aan hun fusie.

Uitgever De Telegraaf heeft deze week zijn bezwaar ingetrokken tegen de voorwaarden die de NMa had gesteld aan de overname van Dagblad De Limburger, door Wegener doorverkocht uit de VNU-dagbladendivisie. De Telegraaf stemt er mee in dat De Limburger en zijn eigen krant in de regio, het Limburgs Dagblad, voor onbepaalde tijd zelfstandige kranten blijven.

Wegener stemt wel in met de gedwongen verkoop van een aantal huis-aan-huis-kranten in Zeeland (drie titels), in Zuid-Holland (één titel) en in de regio Gelderland (acht titels).