`Verbod gasboringen ongeldig'

Lagere overheden mogen olie- en gaswinning niet verbieden. Dat maakte de Raad van State gisteren bekend in een serie uitspraken. Pogingen van de provincie Noord-Holland en vier gemeenten om boringen in de Waddenzee en het IJsselmeer tegen te houden, zijn hiermee mislukt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) beschikt in deze gebieden over concessies voor gas- en oliewinning.

Zowel de NAM als het ministerie van Economische Zaken, verlener van de vergunningen, dienden eerder bij de Raad van State bezwaren in tegen het streekplan Noord-Holland Noord en vier bestemmingsplannen, vastgesteld door gemeenten aan het IJsselmeer. In alle plannen was een absoluut verbod op olie- en gaswinning opgenomen, inclusief een verbod op proefboringen.

Alleen de landelijke overheid mag volgens de Raad van State een dergelijk ingrijpend besluit nemen. Daarmee is dit onderdeel in de besluitvorming van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Medemblik, Hoorn, Gaasterlân-Sleat en Nijefurd ongeldig verklaard.

De uitspraak betekent niet dat de NAM onmiddellijk tot gas- en oliewinning mag overgaan. Eerst moet de oude concessie worden aangevuld met een boorvergunning.

Het kabinet had deze al verleend voor een beperkt aantal locaties in de Waddenzee, maar werd teruggefloten door de Tweede Kamer.