Venlo woedend over IJzeren Rijn in stad

De gemeente Venlo gaat ,,dwars over de rails'' liggen als de spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Duisburg, de IJzeren Rijn, dwars door de binnenstad komt te liggen. Venlo reageert daarmee op een studie van NS Railinfrabeheer, waarin drie van de zes onderzochte tracés door de stad lopen.

,,In de nieuwe voorstellen van de NS moeten de binnensteden van Eindhoven en Helmond ontzien worden. Waarom wij dan niet?'' zegt een woordvoerder van de gemeente. Venlo wil, evenals de provincie Limburg, de IJzeren Rijn laten aanleggen langs de A67, de snelweg die Limburg ter hoogte van Venlo doorkruist. Maar de Nederlandse Spoorwegen zien niets in deze variant, omdat die te duur zou zijn. Het 125 kilometer lange stuk nieuw spoor zou tussen de drie en vier miljard gulden gaan kosten.

De drie andere tracés lopen door Roermond en Nationaal Park De Meinweg. Morgenmiddag overleggen de provincie, de gemeentes en vertegenwoordigers van de spoorwegen over de IJzeren Rijn.

In maart sprak minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat met haar Belgische collega Durant af de oude spoorverbinding tussen Antwerpen en het Roergebied weer in gebruik te nemen. Nederland beloofde in maart 2001 een studie naar de milieu-effecten klaar te hebben. Uiterlijk medio 2001 zou dan de definitieve beslissing over het tijdelijk gebruik van de lijn moeten worden genomen.

De provincie Limburg heeft zich altijd verzet tegen het opnieuw openstellen van de IJzeren Rijn.