Twee Molukkers op vrije voeten

De rechtbank in Den Haag heeft gisteren de voorlopige hechtenis van de twee woordvoerders van de Vrije Molukse Jongeren op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) geschorst. Het duo heeft sinds 9 september vastgezeten op verdenking van opruiing, bedreiging en deelname aan een criminele organisatie.

Volgens persofficier van justitie C. Nooy is ,,de situatie in rustiger vaarwater gekomen, na een periode van spanningen, waarin een en ander uit de hand dreigde te lopen.'' De twee Molukkers, George Makatita (28) en Paul Patty (34), werden aangehouden nadat zij namens de groepering Vrije Molukse Jongeren harde, gewelddadige acties hadden aangekondigd. Tijdens Prinsjesdag (afgelopen dinsdag) was daarom sprake van verhoogde veiligheidsmaatregelen.

De rechtbank schorste de hechtenis van het tweetal onder een aantal voorwaarden. Zo moeten zij zich beschikbaar houden voor verder politieonderzoek en mogen zij zich niet schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten. Een definitieve beslissing over strafrechtelijke vervolging van de twee moet nog worden genomen.

Paul Patty kan, na een aanvankelijke schorsing, terugkeren naar zijn baan als administratiefe medewerker op het provinciehuis van Overijssel.

Een woordvoerder zei dat wel een gesprek met hem zal worden gevoerd. ,,Hij heeft uitingen gedaan die niet kunnen, al staan we sympathiek tegenover pogingen om de situatie op de Molukken te verbeteren.''