Tolpoorten in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met het rekeningrijden. De provincie zal de plannen van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) met tolpoorten invoeren in ruil voor aanzienlijke investeringen in wegen en openbaar vervoer.

Ook het stadsgewest Haaglanden en de gemeenteraad in Amsterdam schaarden zich gisteren achter de tweejarige proef met tolpoorten rond de grote steden. De proef begint in 2002. Amsterdam stelt hierbij de voorwaarde dat de tolpoort op de A4 ten zuiden van Schiphol komt. Zuid-Holland is daar tegen, omdat met name Leiden daardoor dreigt te worden ingeklemd tussen tolpoorten in het noorden en het zuiden.

Minister Netelenbos heeft de regio's rond de vier grote steden elk 250 miljoen gulden beloofd voor een regiofonds om de mobiliteit te verbeteren. Dat deed zij onder de voorwaarde dat de regio's zouden instemmen met het totale pakket aan maatregelen, inclusief het rekeningrijden. Vooral Utrecht verzet zich echter nog tegen het rekeningrijden. Uiterlijk volgende maand moeten provincie, gemeente en regio een definitief standpunt innemen. Amsterdam stelde zich gisteren alvast kandidaat voor een deel van de 250 miljoen voor Utrecht die mogelijk vrijkomt.

Het rijk trekt de komende tien jaar zo'n 10 miljard uit voor de verbetering van het wegennet en het openbaar vervoer in de Randstad. De bijdragen van Netelenbos aan de regionale mobiliteitsfondsen maken hier deel van uit.

De zestien gemeenten in de Haagse regio zijn het gisteren ook onderling eens geworden over de verdeling van de 250 miljoen gulden die zij zelf verplicht moeten inleggen in het regio-mobiliteitsfonds. In de komende weken spreken de gemeenteraden zich over deze verdeling uit. De provincie Zuid-Holland heeft een bijdrage van 70 miljoen toegezegd, om te zorgen dat ook gebieden buiten de stadsregio, zoals de Zuid-Hollandse bollenstreek en het Westland, worden gecompenseerd voor de invoering van het rekeningrijden. De provincie Zuid-Holland en Haaglanden zien voorlopig af van extra tolpoorten in de regio om sluipverkeer tegen te gaan.

De Tweede Kamer beslist dit najaar over de invoering van het rekeningrijden in de vier regio's.