Tempo van groei in de VS afgenomen

De Amerikaanse economie blijft groeien maar het tempo neemt wat af. Dat blijkt uit het gisteren uitgekomen `beige book' van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Aangegeven wordt dat de Amerikaanse renteverhogingen van het afgelopen jaar een remmende werking hebben op de groei. Het beige book is een economisch rapport dat telkens tien dagen voor een vergadering van het FOMC (Federal Open Market Committee), het beleidsbepalend comité van de `Fed' uitkomt.

Het geeft weer wat de diverse Amerikaanse bankdistricten in hun gebied op economisch terrein horen en zien. ,,In meerdere Fed-districten zijn nieuwe signalen van een tragere groei waargenomen", aldus het rapport.

Niettemin blijft de druk op de arbeidsmarkt groot, zijn er stijgende loonkosten en zullen ook andere gestegen kosten, zoals die van energie, wellicht spoedig doorberekend worden aan de consument.

Dat kan wellicht leiden tot een hoger inflatierisico, hoewel de stijgende arbeidsproductiviteit dat weer deels ongedaan maakt. In diverse districten nemen de consumentenbestedingen nauwelijks toe, wat ook wijst op weinig gevaar voor hogere inflatie. De inflatie, waarin de sterk schommelende voedsel- en energieprijzen niet zijn opgenomen, steeg in augustus in de VS met 0,2 procent. Dat percentage was precies even veel als in juli.

De Amerikaanse economie is voor ongeveer tweederde afhankelijk van bestedingen door consumenten. De afname van de groei zou het gevolg kunnen zijn van de zes renteverhogingen die de Fed tussen juni vorig jaar en mei van dit jaar heeft doorgevoerd.

In totaal steeg de geldmarktrente 1,75 procent en dat niveau staat nu op 6,5 procent. Veel economen verwachten geen verdere renteverhogingen meer tot de presidentsverkiezingen begin november. Tot die tijd worden de VS gekenmerkt door een soort bestuursvacuüm. Zodat de vergadering van 3 oktober waarschijnlijk zal resulteren in een ongewijzigd rentebeleid.