Stoiber eist aftreden van president Bundesbank

De Beierse minister-president Edmund Stoiber (CSU) heeft het aftreden geëist van Ernst Welteke als president van de Duitse Bundesbank. Stoiber verwijt Welteke dat hij een relatie heeft gelegd tussen de zwakke euro en de protesten tegen de stijgende benzineprijs.

,,Wie zo'n onzin vertelt als zouden de demonstraties de oorzaak zijn van de dalende euro, bewijst dat de verkeerde man op deze belangrijke plaats zit'', zei Stoiber gisteren na afloop van een CSU-bijeenkomst in Oberfranken. Stoiber is een fervent voorstander van afschaffing van de milieubelasting, die de benzineprijs jaarlijks met 6 pfennig verhoogt gedurende vier jaren. Het geld wordt gebruikt voor verlaging van de pensioenpremies.

Welteke zei in een reactie nooit te hebben beweerd dat de protesten de oorzaak van de zwakke euro zijn. Hij is het echter niet eens met Stoibers pleidooi voor afschaffing van de milieubelasting. Welteke heeft er bij de rood-groene regering in Berlijn op aangedrongen vooral vast te houden aan de milieuheffing.

Lastenverlichting is het verkeerde antwoord op de protesten tegen de stijgende benzineprijzen, licht Welteke vandaag toe in een gesprek met internationale kranten zoals NRC Handelsblad.

De Bundesbankpresident betreurt het dat de Europese regeringen zich met het oog op de benzineprotesten niet eensgezind tegen belastingverlaging hebben geweerd. Tal van regeringen zoals Frankrijk, Oostenrijk en Nederland zijn met allerlei vormen van lastenverlichtende maatregelen door de knieën gegaan.

Intussen zal bonskanselier Gerhard Schröder vandaag de vier chefs van de grote autoconcerns Daimler-Chrysler, Volkswagen, BMW en Porsche ontmoeten om onder meer over de hoge benzineprijs te praten. Intussen heeft Shell opnieuw de prijzen verhoogd, van benzine met 3 pfennig en diesel met 4 pfennig.