Stellingen

Men hoeft slechts mee koffie te drinken om inzicht te krijgen in de wetenschappelijke kwaliteit van het betreffende instituut.

W.F. DE BOER, Rijksuniversiteit Groningen

De aanvoer van bronwater naar strandpaviljoens illustreert dat het wel degelijk zin heeft water naar zee te dragen.

H. BUURMA, Erasmus Universiteit Rotterdam