ORGANISATIES

De twee organisaties die op landelijk niveau de belangen van de student behartigen zijn het ISO en de LSVb. Zij vormen het aanspreekpunt voor het ministerie van Onderwijs, de organisatie van universiteiten (VSNU) en hogescholen (HBO-raad), vakbonden en andere belangenbehartigersn.

Zowel ISO als LSVb willen de kwaliteit van het onderwijs handhaven en waar mogelijk verbeteren. Hoewel dit doel gemeenschappelijk wordt nagestreefd is er verschil in ideologie. Het ISO is van oudsher de pragmatische organisatie en de LSVb de idealistische bond. Beide clubs hebben dan ook in de studentsteden hun eigen lidorganisaties.

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), (030) 230 26 66 en www.iso.nl

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) (030) 231 64 64 en www.lsvb.nl

Studentenlijn De studentenlijn van de LSVb is iedere werkdag tussen 10 en 17 uur te bereiken met vragen over onderwijs, rechtspositie, studiefinanciering en onderwijs. De meeste studentensteden kennen eigen afdelingen. Informatie op (030) 231 30 29.

Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) Het LSR lost juridische problemen van studenten op. Vaak zijn dit problemen met betrekking tot de IB-Groep. Het LSR heeft in studentensteden vestigingen. Inlichtingen (030) 223 16 44 en www.lsr.nl

ISO Helpdesk De ISO Helpdesk is opgericht om studenten in inspraakorganen te voorzien van de nodige kennis. Studenten in opleidingscommissies, faculteitsraden, universiteitsraden en medezeggenschapsraden kunnen bellen voor advies en ondersteuning met (030) 223 26 66.