Nijmegen moet deel uitbreiding schrappen

Een deel van de noordelijke stadsuitbreiding De Waalsprong in Nijmegen moet op last van staatssecretaris De Vries (Waterstaat) worden geschrapt. Als de gemeente Nijmegen de bouwplannen wel volledig uitvoert, komt volgens het ministerie de veiligheid van het gebied in het geding doordat beschermende maatregelen om overstromingen tegen te gaan dan niet kunnen worden uitgevoerd.

De staatssecretaris wil juist bij Vinex-locatie De Waalsprong de rivier verbreden om dijkdoorbraken in de toekomst te voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat het verplaatsen van de Waaldijk op die locatie de beste oplossing is om hoogwaterstanden te kunnen verwerken in de grote rivieren. De Waal stroomt op die plaats namelijk door een flessenhals, die na aanpassing zal verdwijnen.

Nijmegen bouwt in de Over-Betuwe zo'n 20.000 woningen om de woningnood in de stad op te lossen. Door de maatregel van De Vries moeten nu ongeveer 600 geplande woningen worden geschrapt. Daarnaast moeten 50 tot 60 bestaande huizen en bedrijven verdwijnen. De gemeente is akkoord gegaan met het besluit van De Vries onder voorwaarde dat de rest van de Waalsprong ongehinderd door mag gaan en omdat Nijmegen volgens wethouder P. Depla door zijn ligging kennelijk een cruciale rol speelt bij het oplossen van de problemen met hoge waterstanden.

De hele Waalsprong stond tot gisteren ter discussie door de recente nieuwe inzichten over waterbeheersing en veiligheid. De Vries heeft de gemeente beloofd dat het Rijk alle schade op zich neemt die door wijziging van de plannen ontstaat.

Voor het einde van het jaar moet een werkgroep waarin Rijk en gemeente zijn vertegenwoordigd beslissen hoe de rivierverbreding wordt uitgevoerd en hoe groot de schade is die daardoor ontstaat.