MEDEWERKERS

Aan dit Profiel werkten mee: Evelien van den Akker (vierdejaars Fashion Management en Design in Amsterdam), Tessel Bauduin (tweedejaars algemene cultuurwetenschappen in Amsterdam), Marleen van Beek (vierdejaars geneeskunde in Maastricht), Lisette van den Berg (tweedejaars

medische biochemie in Amsterdam), Reinout Bolweg (net

afgestudeerd Engelse Taal- en Letterkunde in Leiden), Sanne Bruinstroop (vierdejaars rechten in Leiden), Stefan Dormans (net afgestudeerd Sociale

geografie in Nijmegen), Mark Geels (zesdejaars medische biologie in Amsterdam),

Maarten van Gijn (zevendejaars geschiedenis in Leiden), Merijn Henfling (vijfdejaars Sociologie en journalistiek in Groningen), Britt Hoppen-brouwers (vierdejaars

Informatica in Utrecht), Saskia Knoop (vierdejaars Bouw-kunde in Delft), Emil Kunto

(derdejaars Technische

Bestuurskunde in Delft),

Pieternel Lijnkamp (afgestudeerd CMV, nu tweedejaars vergelijkende Kunstwetenschap in Nijmegen), Erwin van der Linden (derdejaars

Bedrijfskunde in Rotterdam), Kris der Nederlanden (vierdejaars Communicatieweten- schap in Amsterdam), Janetta Ninkeula (net afgestudeerd orthopedagogiek in Groningen), Leontien Peeters (vijfdejaars internationale betrekkingen in Amsterdam), Steven Poelhekke (tweedejaars wiskunde in Utrecht), Gerard Schiere

(vervolgstudie technologie & management in Enschede), Nienke Sijtzema (derdejaars leraar Nederlands in Leeuwarden), Martijn Vroom (achtstejaars theologie in Amsterdam), Yu San Wu (vijfdejaars

farmacie in Groningen),

Demet Yazilitas (tweedejaars rechten in Nijmegen).