Limburgse politie moet inkrimpen

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) ziet vooralsnog geen aanleiding om het politiekorps van Limburg-Zuid te ontzien. Het korps zit bijna een kwart boven de gewenste sterkte en zou ongeveer 400 agenten moeten lozen.

Dat vloeit voort uit een nieuwe verdeelsleutel die minister De Vries hanteert. Hij heeft de Tweede Kamer daarover in juli een brief geschreven. De Kamer praat op 2 november met de bewindsman over deze problematiek.

De voorzitters van vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer hebben kritiek op het voornemen van De Vries, zo bleek gisteren tijdens de eerste termijn van de algemene beschouwingen.

Vlak daarvoor had korpschef H.Mostert van de regiopolitie Limburg-Zuid een persconferentie belegd. Hij weigert het korps in te krimpen, zo stelde hij. ,,Ik ga deze tent die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd, niet even afbreken'', lichtte hij toe. Eerder dit jaar hield hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak nog een pleidooi voor het laten vallen van de eis dat politieagenten de Nederlandse nationaliteit hebben.

Nieuwe agenten zouden volgens korpschef Mostert bijvoorbeeld ook de Duitse of Belgische nationaliteit mogen hebben. Bij die gelegenheid wees Mostert er ook op ,,dat het resultaat van de laatste CAO zijn spoor trekt door de korpssterkte''.

Vooral de tijdelijke mogelijkheid om bij 58 jaar vervroegd uit te treden heeft volgens hem in Limburg tot problemen geleid. Voordat de nieuwe verdeelsleutel bekend was, telde het regionale korps ruim 130 vacatures. Dat had de korpsleiding er al toe gebracht leden van de Limburgse politie met een bonus van 250 gulden te prikkelen om een nieuw korpslid aan te brengen.

Behalve Mostert heeft ook burgemeester Houben van Maastricht laten weten de inkrimping ,,niet mee te zullen maken''.

De Vries wees er gisteren nog eens op dat de nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op een aantal objectieve criteria. Volgens de bewindsman van Binnenlandse Zaken is het ,,niet uit te leggen'' dat één politiekorps zich niet aan die verdeelsleutel hoeft te houden.