Legionella in hotels geheimgehouden

. Gezondheidsautoriteiten in Europa kennen al jaren de identiteit van zo'n honderd hotels en appartementen die vaker in verband zijn gebracht met legionellabesmettingen, maar maken deze namen niet bekend.

Afgelopen vijf jaar liepen 12.000 Europese toeristen een legionellabesmetting op in een vakantieverblijf, veelal in Zuid-Europa. Van hen overleden er naar schatting 1.200. Dat blijkt uit informatie van de European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) in Londen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg in Den Haag is op de hoogte van de identiteit van verdachte accommodaties. Deze dienst van het ministerie van VWS heeft zich tot nog toe aan de in internationaal verband afgesproken vertrouwelijkheid gehouden. Nederland dreigde anders uit de

EWGLI, een samenwerkingsorgaan van epidemiologische instituten, universiteiten en overheden, te worden gestoten en verstoken te blijven van informatie over legionellabesmettingen in Europa.

Inmiddels zegt de inspectie niet langer te willen toezien hoe Nederlanders onwetend in verdachte accommodaties worden ondergebracht. De namen van hotels die er in vier weken na een legionella-uitbraak niet in slagen het probleem te beheersen, zullen vanaf volgende maand door de inspectie op internet bekend worden gemaakt.

Dat de namen van de `legionellahotels' tot nu toe binnenskamers bleven, komt door de druk van Zuid-Europese landen. Ze zijn bezorgd over de reputatie van hun toeristenindustrie. ,,De landen verzetten zich fel tegen openbaarmaking'', aldus inspecteur J. van Wijngaarden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. ,,Anonimiteit is voor hen een voorwaarde om mee te werken aan

EWGLI.''

Officieel is het aantal legionellaslachtoffers niet zo groot. EWGLI kreeg sinds 1995 slechts 1.200 meldingen uit 31 Europese landen. ,,De onderrapportage is echter enorm'', aldus C. Joseph, coördinator van EWGLI. ,,Onderzoek in Engeland en de VS toont aan dat het werkelijke aantal gevallen tien keer hoger ligt. Op basis van de 1.200 meldingen betreft het 12.000 gevallen. Bekend is dat tien procent van de geïnfecteerden sterft. Dat zijn 240 Europese toeristen per jaar.'' Nederland meldde sinds 1995 236 toeristen met legionella aan EWGLI, van wie er 13 overleden. Het echte aantal zou volgens Joseph dus tien keer zo groot zijn.

De namen van de verdachte accommodaties worden in Nederland door de Inspectie voor de Gezondheidszorg sinds 1994 wel – vertrouwelijk – meegedeeld aan het ANVR. [Vervolg LEGIONELLA: pagina 3]

LEGIONELLA

ANVR stelt nu eisen aan hotels

[Vervolg van pagina 1] Ondanks deze kennis hebben reisondernemingen de afgelopen jaren toch verdachte accommodaties in hun pakket gehouden. Pas sinds de legionella-uitbraak in Bovenkarspel vorig jaar worden door de ANVR-leden in de regel `legionellahotels' geboycot en reizigers geïnformeerd, al gebeurt dat niet altijd even consequent, zo blijkt uit onderzoek van deze krant.

De meeste Europese touroperators worden overigens niet door hun gezondheidsautoriteiten ingelicht. Elders in Europa zijn hotels die in Nederland geblokkeerd zijn vanwege het gevaar voor legionella, dan ook gewoon te boeken. Zo heeft Neckermann-Nederland hotel Imbat in de Turkse badplaats Kusadasi na het 32ste besmettingsgeval uit het programma gehaald, maar gaan de boekingen bij Neckermann-België gewoon door.

De door de Europese Commissie gefinancierde EWGLI beoogt een snelle uitwisseling van informatie over legionella-uitbraken in toeristencentra. Namens Nederland is de Inspectie voor de Gezondheidszorg lid van EWGLI. De vertrouwelijke EWGLI-gegevens, die deze krant ontvangen heeft van de inspectie op voorwaarde dat alleen de namen van accommodaties worden geciteerd waar Nederlandse slachtoffers vielen, omvatten ongeveer honderd hotels en appartementen waar sinds 1989 twee of meer gasten legionella opliepen.

Ook de ANVR heeft inmiddels het initiatief genomen om de accommodaties onder druk te zetten. Bij een uitbraak van legionella moeten ze een internationaal erkend adviesbureau inschakelen voor het opstellen van een bestrijdingsplan. Hotels die weigeren worden geboycot.