`Koppeling niet volledig handhaven'

De koppeling tussen minimumloon en uitkeringen zou niet volledig moeten worden doorgevoerd als de loonstijging volgend jaar te groot wordt.

Dat heeft VVD-fractievoorzitter Dijkstal gisteren geopperd bij de algemene politieke beschouwingen.

Premier Kok liet vanmorgen weten dat hij de analyse van Dijkstal over de gevaren van te hoge lonen deelt, maar dat hij diens conclusie niet kan delen. ,,Ik kan daar niet voor tekenen'', aldus de premier.

Het automatisch meegroeien van de overheidssalarissen met de lonen in de marktsector is volgens Dijkstal niet meer vanzelfsprekend. Het risico van oververhitting van de economie is daarvoor volgens hem te groot.

De politiek leider van de VVD vreest problemen als de lonen meer stijgen dan het Centraal Planbureau (CPB) verwacht. Het CPB gaat uit van een loonstijging van 3,5 procent voor 2001. De vakbonden zetten bij de onderhandelingen over nieuwe CAO's in op 4 procent.

Dijkstal bracht naar voren dat ,,van allerlei kanten wordt gewaarschuwd dat de loonontwikkeling in een zorgelijke richting gaat''. ,,Als je een eenmalige extra loonstijging doorberekent, ontstaat er schade aan de werkgelegenheid, aan de economie.''

De wet biedt de mogelijkheid de koppeling los te laten, als loonstijgingen de economie oververhitten. Ook de verhouding tussen het aantal werkenden en niet-werkenden speelt een rol. Die is de laatste jaren gunstig geweest, zodat een ontkoppeling op basis daarvan niet in de rede ligt. Eerder dit jaar pleitte de VVD al voor een gedeeltelijke ontkoppeling.

PvdA-fractievoorzitter Melkert noemde de suggestie van Dijkstal ,,heel verontrustend''.

Rosenmöller (GroenLinks): ,,Het is voor mij ondenkbaar dat we bij de huidige economische groei de solidariteit tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden loslaten.''

Premier Kok riep vanmorgen wederom op tot loonmatiging. ,,Mensen zijn zelf verantwoordelijk, maar het zou mooi zijn als ze de theorie van beheerste groei ook in de praktijk zouden brengen.''