Klachtenlijn Schiphol druk

De klachtenlijnen van de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS) is de laatste dagen moeilijk en soms helemaal niet bereikbaar. Oorzaak zijn de maatregelen die Schiphol heeft moeten nemen om binnen de geluidsnormen van het Gebruiksplan 2000 te blijven. Sinds vrijdag bij zuid- en zuidwestenwind alleen de Buitenveldertbaan mag worden gebruikt heeft de CGS al meer dan 2500 klachten binnengekregen. Vliegtuigen die gebruik maken van de Buitenveldertbaan komen over dichtbevolkt gebied.