Houd je bij je leest

Voormalig columnist van Trouw, A.J. Klei, moet doorgaans weinig hebben van theologen of anderszins godsdienstig geïnspireerden die religie en politiek met elkaar verbinden. Hij luistert liever naar een kloeke preek over, pakweg, zondag 42 van de Heidelbergse catechismus, dan naar een verhandeling over de armoede in de Derde Wereld ,,en hoe wij daar vanuit Bijbels perspectief op moeten reageren.'' Hij vindt ze wel aardig, die dominees, maar toch: Religie moet zich niet met politiek bemoeien en de politiek moet religie buiten de deur houden. Zo niet, dan is de weg vrij voor vrijblijvendheid en nietszeggendheid.

Wat bijvoorbeeld te denken van de Amerikaanse presidentskandidaat Bush jr., die op de vraag wie zijn geliefde filosoof was, antwoordde: Christus. Tot op heden zal niemand geweten hebben dat Christus een filosoof was en dat is maar goed ook, want hij werd in zijn dagen hooguit als profeet gezien.

De Groene Amsterdammer, die Bush aanhaalt in een artikel over `God in het Witte Huis' heeft meer voorbeelden van `religieuze retoriek'. Zo blijkt Bush vaak te vermelden ,,dat zijn persoonlijke relatie met Jezus hem in staat stelde het drinken te laten.'' Dat moet dan wel een héél bijzondere relatie zijn met de man die eerst water in wijn veranderde, zoals het Bijbelverhaal wil, en nu dus het omgekeerde weet te bewerkstelligen.

De runningmate van Al Gore, Joe Lieberman kan er ook wat van, aldus De Groene Amsterdammer: ,,Als volk moeten we ons geloof herbevestigen en de toewijzing aan God en Gods doel hernieuwen.'' Gelukkig klinkt protest tegen dit smakeloze geafficheer met religie, maar helaas is de verleiding om ermee door te gaan groot: ,,95 procent van de Amerikanen zegt in God te geloven, meer dan in elk ander ontwikkeld land'', aldus De Groene.

Ook een staaltje van religieuze nietszeggendheid staat te lezen in Hervormd Nederland, dat een interview heeft met de nieuwe voorzitter van het IKV, Marijke van Grafhorst (tussen haakjes: waarom krijgt het IKV nooit eens een nieuwe secretaris?). Grafhorst: ,,We zijn samen met universiteiten bezig op grond van interreligieuze waarden en normen materiaal voor kinderen aan te bieden om te laten zien dat religie in haar originele staat geen bron van conflict is, maar een bron van samenwerking die respect voor elkaar vereist.'' Waarom zoiets wordt afgedrukt, is een raadsel.

En wat te denken van ,,de nieuwe raad van religieuze en spirituele leiders die overal ter wereld bij dreigende conflicten moet gaan bemiddelen'', zoals rabbijn A. Soetendorp weet te melden in HN. De nieuwe raad is een uitvloeisel van de onlangs gehouden wereldconferentie van religieuze leiders. Maar rabbijnen, dominees en pastoors moeten zich bij hun leest houden en, bij gebrek aan werk in eigen kring, in de tuin gaan werken in plaats van zich te willen meten met politici en diplomaten.

Deze week geen bijdrage van verslaggever Tino Wallaart in Vrij Nederland (wellicht is hij vrijgemaakt om het declaratiegedrag van ex-PvdA-voorzitter Marijke van Hees diepgravend te onderzoeken), maar wel een kloeke bijdrage van D66-fractieleider T. de Graaf. Niet over de notitie van premier Kok inzake de rol van de monarchie in de 21ste eeuw (die hij van de Kamer moest schrijven nadat De Graaf het debat terzake had geopend), maar over DNA-technologie en het debat dat de Kamer daar volgens De Graaf over moet voeren. ,,Een groot maatschappelijk vraagstuk zal ook als zodanig erkend moeten worden. Als het parlement daarin geen rol speelt, waarin dan wel?'', aldus De Graaf.

Tja, in welke discussies speelt het parlement eigenlijk nog wél een overtuigende rol? Er wordt veel geroepen over de verdeling van de extra miljarden maar op steekhoudende visies kan vrijwel geen Kamerlid worden betrapt. Het probleem voor hen is, dat ze er ook nauwelijks nog om worden gevraagd.

Netzomin als van rabbijnen en pastoors wordt gevraagd af te reizen naar oorlogsgebieden om daar te bemiddelen.