`Groei en bescherming milieu kan samen'

Als regeringen wereldwijd zorgen voor een efficiëntere energieproductie en -verbruik kunnen economische groei en bescherming van het leefmilieu samengaan. Dat concluderen de Verenigde Naties en de Wereldenergieraad in een gezamenlijk rapport. Ook moeten zij meer gebruik maken van milieuvriendelijke alternatieven voor fossiele brandstoffen. Het wereldenergierapport zet het wijdverspreide idee dat de wereldvoorraad fossiele brandstoffen vlug opraakt, overboord. Wel stellen de VN en de Energieraad dat de huidige methoden van productie, distributie en gebruik van energie wereldwijd grote veroorzakers zijn van milieuproblemen, inclusief onbedoelde klimaatveranderingen.