Frans vertrouwen in groei economie

Vertrouwend op een doorzettende economische groei heeft de Franse regering bij monde van minister van Financiën, Laurent Fabius, bij de presentatie van de begroting van 2001, een accijnsverlaging van ongeveer 7 cent per liter benzine aangekondigd.

Deze verlaging, waarvan een gedeelte voorzien was voor januari volgend jaar, wordt op 1 oktober van kracht. Tezamen met de door de blokkades van twee weken geleden afgedwongen financiële compensaties voor de transportsector, de boeren en de vissers komen de extra uitgaven van de overheid vanwege de benzineprijs daardoor voor dit jaar neer op vijf miljard gulden.

Deze nieuwe uitgaven gaan ten koste van de verlaging van het begrotingstekort. Voor de zomer reserveerde de Franse regering nog 10 miljard gulden voor verlaging van het begrotingstekort, dat voor 2000 in plaats van de voorziene 70 miljard gulden uit zou moeten komen op 60 miljard gulden.

Speculerend op verdere meevallers en mindere uitgaven gaat de regering er nu vanuit dat het tekort op ,,minder dan 65 miljard'' uitkomt, zonder precieze cijfers te willen noemen. In 2001, als een belastinverlichting van bijna 20 miljard gulden gerealiseerd moet worden, moet het tekort teruglopen tot het oorspronkelijk voor dit jaar voorziene niveau van 60 miljard gulden.

Bij de opstelling van het budget is de minister van financiën uitgegaan van een door velen als ,,optimistisch'' bestempelde economische groei van tussen de 3 en 3,6 procent. De groei voor dit jaar komt uit op 3,4 procent. Bovendien rekent de regering op een olieprijs van 25,8 dollar, hoewel de prijs gisteren in New York met 37,8 dollar een nieuw record bereikte. Ook gaat men bij Financien uit van een eurokoers van 0,95 dollar in plaats van de 0,85 dollar die de euro ongeveer op dit moment waard is.

De coalitiepartijen van het ,,breed-linkse'' kabinet van premier Lionel Jospin socilaisten, Groenen en communisten zijn tevreden over de begroting. Laurent Fabius verdedigt zijn beslissing om de verlaging van het begrotingstekort te vertragen door te verwijzen naar een ,,onmiskenbaar'' terugdringen van het tekort dat in 1997 nog bijna 90 miljard gulden beliep. Maar Frankrijk zal, tot ongenoegen van ,,Europa'', pas in 2004 het niveau bereiken dat de meeste euro-landen nu al bereikt hebben.

De aangevoerde redenen van de Franse overheid een belastingverlichting van 40 miljard gulden in drie jaar en een toename van de uitgaven van 0,3 procent bij een inflatie van 1,5 procent volgend jaar overtuigen Jean Claude Trichet, directeur van de Banque de France, in elk geval niet.

Volgens hem moeten eerst de uitgaven en het begrotingstekort verminderd worden en dan pas de belastingen.