Europees `forum' over transport

De transportministers van de Europese Unie willen een speciaal `forum' oprichten dat aanbevelingen moet doen over de sector van het goederenvervoer. Dat hebben ze gisteren besloten in Luxemburg.

De ministers waren bijeen voor speciale vergadering over de crisis rond de dieselprijzen en de blokkade-acties in verschillende EU-lidstaten. Tijdens de bijeenkomst, op initiatief van fungerend EU-voorzitter Frankrijk, bleken opnieuw verschillen van inzicht over de belasting op brandstoffen.

Frankrijk werd door verschillende landen bekritiseerd wegens de verlaging van de dieselaccijns als concessie aan de Franse transporteurs. Volgens de Duitse minister Reinhardt Klimmt had Frankrijk de belofte van de Europese ministers van Financiën ,,genegeerd'' om de accijns op diesel niet te verlagen. De Nederlandse minister Tineke Netelenbos zei dat Frankrijk met de bijeenkomst in Luxemburg ,,te laat'' is gekomen, omdat inmiddels verschillende EU-lidstaten al eenzijdig steunpakketten aan de transporteurs hebben toegezegd als compensatie voor de hoge brandstofprijzen.

Netelenbos toonde zich gisteren wel positief over de instelling van een Europees `forum' voor de transportsector, waarbij zij wees op een soortgelijk initiatief in Nederland. In het `forum' zullen niet alleen de Europese Commissie en de EU-lidstaten zijn vertegenwoordigd, maar ook afgevaardigden van werkgevers en werknemers uit de sector zelf. Het `forum' moet onder meer kijken naar de concurrentiekracht en mogelijke structurele aanpassingen in de sector. De Europese Commissie is uitgenodigd snel met voorstellen te komen met betrekking tot sociale, milieu- en veiligheidsaspecten. Verder vragen de ministers nieuwe initiatieven van de Commissie voor de bevordering van gecombineerd weg-spoorvervoer.

De ministers spraken in Luxemburg tijdens hun volgende bijeenkomst op 2 oktober in Brussel verder te praten over ,,sociale harmonisatie'' in het Europees wegtransport, waarbij het onder meer gaat over werktijden. Met name zal worden gekeken naar ,,concurrentieverstoring'' door verschil in arbeidsomstandigheden, waarbij ook de indienstneming van chauffeurs uit derde landen (met name Oost-Europa) aan de orde komt.

De Europese ministers willen ook een ,,effectief mechanisme'' om met snel met elkaar te overleggen in het geval van wegblokkades of andere vervoersbelemmeringen in een EU-lidstaat. Minister Netelenbos sprak gisteren van een `hotline' tussen de Europese hoofdsteden. De transportministers bleven gisteren uiterst vaag over de fiscale behandeling van brandstof en wezen naar de ministers van Financiën als eerst verantwoordelijken. De Britse minister lord McDonnald, onderstreepte het verzet van zijn land tegen fiscale harmonisatie.

Minister Netelenbos zei in de vergadering dat de Nederlandse steunmaatregelen, die pas in november ingaan, tijdelijk zijn en mede daarom binnen de Europese regels passen. Zij maakt zich dan ook geen zorgen over de ,,twijfel'' van Eurocommissaris Palacio (Transport en Energie), die onderzoekt of het om ongeoorloofde staatssteun gaat.

CHAUFFEURS pagina 17