ENQUÊTE

Voor dit Profiel is deze zomer een enquête gehouden onder Nederlandse studenten. Zij konden een vragenlijst invullen op de website van NRC Handelsblad. In totaal waren er 1.050 respondenten. Bij de representativiteit moet een voorbehoud worden gemaakt: zo konden alleen internetgebruikers reageren en blijkt meer dan een kwart van de respondenten in Amsterdam te studeren. Voorzichtige conclusies kunnen echter wel getrokken worden.