Defensie op de bres, voor zichzelf

Ontevreden Defensie-personeel demonstreerde vanmorgen in Den Haag. Maar het moest anders heten.

Het is géén demonstatie. Een manifestatie, noemt de militaire vakbond AFMP het in een persbericht: ,,het gaat uitdrukkelijk niet om een actie.'' Demonstereren is in de krijgsmacht nog steeds taboe, zegt wachtmeester der eerste klasse Willem Bax, benen wijd uiteen, handen op de rug. ,,Wat ik hier doe, beschouw ik niet als protest. Ik sta hier om de gevoelens van mijn achterban te vertolken.''

Demonstratie of geen demonstratie, vanmorgen trokken ongeveer duizend beroepsmilitairen (meest onderofficieren) op naar het Binnenhof. De militairen zijn ontevreden. Zó ontevreden dat de militaire vakbonden het in juni bereikte `onderhandelingsresultaat' voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor Defensiepersoneel bij nader inzien toch maar afwezen. Grootste `pijnpunt' voor de militairen is de verhoging van het `leeftijdsontslag' , de leeftijd waarop militairen in afwachting van hun pensioen met wachtgeld gaan, van 55 naar 58 jaar. ,,Contractbreuk'', noemt AFMP-voorzitter Heerts het tijdens een korte toespraak voor de betogers.

De werkelijke onvrede zit echter dieper, zo leert een korte rondgang op het Malieveld. De beroepsmilitairen zijn de voortdurende bezuinigingen, reorganisaties en inzet in het buitenland meer dan zat. ,,Mijn eenheid kampt met een enorm personeelsgebrek'', zegt wachtmeester Bax. ,,Ondertussen blijven de opdrachten binnenstromen.'' Hij haalt zijn rooster tevoorschijn. ,,In juni ben ik teruggekomen uit Kosovo. En dit is de planning voor de komende maanden: oefening, oefening, oefening. Tot december ben ik vrijwel geen dag thuis. Gisteren had ik mijn zoontje van vier aan de lijn. Hij zei maar één ding: `Alweer, alweer, alweer'.''

Wachtmeester Bax loopt in camouflagepak, want hij komt rechtstreeks van een oefening. Dat mag: demonstreren tegen ,,voor een militair algemeen geldende arbeidsvoorwaarden'' is volgens het tuchtrecht toegestaan, ook in uniform. Voor de zekerheid gaat echter het grootste deel van `betogers' gekleed in de witte petjes en t-shirts die zijn verstrekt door de AFMP en de Marechausseevereniging. `Het moet eens afgelopen zijn met het gesol(daat)' staat er op. Na een jolig `voorwaarts mars' gaat het van het Malieveld naar het het Binnenhof. Aanvankelijk betogen de militairen in stilte: in de smalle straatjes van de Haagse binnenstad klinkt de slogan Van Hoof is doof (de staatssecretaris Van Hoof is verantwoordelijk voor personeelsbeleid, red.) nogal hard.

Eenmaal aangekomen op de open ruimte van het Plein, durven de beroepsmilitairen hun stem wél te verheffen: onder luid gejoel trekt de kaarsrechte witte kolonne langs het ministerie van Defensie. Uit de hand lopen doet het allemaal niet. ,,Dit is een beperkte actie'', roept AFMP-voorzitter Heerts nadat hij een petitie heeft aangeboden aan de Defensiewoordvoerders van de Tweede Kamer-fracties. ,,Maar als de politiek niet luistert, komen we terug.''