Coalitie vraagt om lagere lasten

De coalitiefracties PvdA, VVD en D66 hebben een akkoord bereikt over extra lastenverlichting, volgend jaar, voor automobilisten en voor gezinnen met kinderen.

De voorstellen worden later vandaag, bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, aan het kabinet voorgelegd. Minister Zalm (Financiën) heeft bij intern overleg al zijn goedkeuring eraan gegeven. Premier Kok is tegen het loslaten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen als de lonen in het bedrijfsleven te snel stijgen. Kok zei dit vanmorgen in een reactie op een pleidooi van VVD-leider Dijkstal, die `oververhitting' van de economie vreest. Kok deed een ,,indringend beroep'' op werkgevers en werknemers om de lonen blijvend te matigen. Volgens Kok is er al twee opeenvolgende jaren sprake van ,,een forse loonontwikkeling'' en kan ,,net nog iets meer vragen'' heel snel de economische groei bedreigen.

Kok bestreed vanmorgen tegenover de Kamer dat investeringen in onderwijs en zorg de afgelopen jaren niet hebben bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Hij toonde zich geïrriteerd over scherpe kritiek, gisteren, van met name coalitiefractie D66 en de oppositiefracties. ,,Laat alsjeblieft niet het beeld ontstaan dat er niets is gebeurd de afgelopen jaren'', aldus Kok.

De coalitiefracties zouden vanmiddag voorstellen indienen om gezinnen met kinderen volgend jaar een extra aftrekpost van 340 gulden te bieden. Vooral de koopkracht van gezinnen uit de lagere inkomensgroepen, tot 60.000 gulden per jaar, moet hierdoor verder worden verbeterd. Werkende ouders krijgen daarbovenop ongeveer 75 gulden extra fiscaal voordeel per jaar. De maatregelen kosten in totaal 340 miljoen gulden.

Voor automobilisten komt een verlaging van de wegenbelasting met circa 40 gulden per jaar, wat 310 miljoen gulden kost. Met de extra lastenverlichting is in totaal een bedrag gemoeid van circa 650 miljoen gulden. Dit geld moet deels komen uit een bescheiden algemene verhoging van de inkomstenbelasting (eerste schijf, met 0,1 procentpunt) en deels uit extra belastingverlaging bovenop de 6,6 miljard die het kabinet heeft geboden voor volgend jaar.

Rijksbegroting: pagina 2